Bildiriler

1) Serhat ULAĞLI, “Fransız Yazınında Türk Ermeni İmgesi ve Ermeni Soykırım İddialarının Türk İmgesi Üzerine Etkisi”, Uluslararası I. Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Ekim 2003 s.37-50
2) Serhat ULAĞLI, Ce Qu’est Ou n’est pas L’Imagologie, (İmgebilim Nedir Ne değildir), Uluslararası İmgebilim Sempozyumu/Symposium International d’Imagologie, Muğla Üniversitesi, Muğla 26-28 Nisan 2004, Cilt I, s.15-30
3) Serhat ULAĞLI, Oryantalize Edilen Bir Yaşam Alanı Olarak Doğu, Resim ve Edebiyattaki Kimi Tipik Örnekler Üzerinden Resimdeki Ötekileştirme Stratejilerine İmgebilimsel Bir Yaklaşım, I. Buca Eğitim Fakültesi, Uluslararası Görsel Sanatlar Buluşması, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları 2005, s.260-269
4) Serhat ULAĞLI, Batı Sinemasındaki Türk Kimliğine İmgebilimsel Bir Yaklaşım, VI. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, 1-2 Haziran 2006, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, s.473-479
5) Serhat ULAĞLI, İmgebilim Referansları Işığında Ermeni Soykırım İddiaları ve Batı Sineması, II.Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilim Kongresi, 7-8 Eylül 2006, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, s.279-285
6) Serhat ULAĞLI, Bir Sanat Üreteci Olarak İmgesel Sermaye, -Olanı Olduğu Gibi Görmek, Bir İletişim Çözümlemesi-, International Symposium Emotional Intelligence and Communication, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, 7-9 Mayıs 2007, İzmir, s.305-313
7) Serhat ULAĞLI, Approche Imagologique sur Les Stéréotypes Occıdentaux Et L’opinion Publique Turque Anti-Occidentale A Travers Les Romans Turcs Des XIX Et XX Siècles, la Méditerranée et la culture du dialogue, lieux de rencontre et de mémoire des Européens, P.I.E. Peter Lang S.A. Bruxelles 2008. s. 139-154
8) Serhat ULAĞLI, “Kolektif ve Ben Kimliğinin Oluşumunda Örtük İmgeler” Edebiyat Fakültesi Dilbilim Dergisi XIX. 2009, C.1, s.139-159
9) Serhat ULAĞLI Emperyalizm ve Terörizm Kıskacındaki İslam, Uluslararası Terörizm Konferansı-Küresel Barışa Bir Tehdit Olarak Terörizm 31 Ocak 2015 İstanbul
10) Serhat ULAĞLI Algısal Kategorizasyonlar ve Dinsel Atıflar Işığında İslamofobi, İslamofobi ile Mücadele Stratejileri, Kültürel Kimlikler, Örtük İmgeler ve İdeolojiler, İstanbul Mayıs 2016, Beykoz Belediyesi Kültür Yayınları, ISBN: 978-975-98076-9-6, S:126-128
11) Serhat ULAĞLI & Merve EVREN; İslamofobi, İnsan ve Medya Üçgeni; İslamofobi ile Mücadele Stratejileri, Kültürel Kimlikler, Örtük İmgeler ve İdeolojiler, İstanbul Mayıs 2016, Beykoz Belediyesi Kültür Yayınları, ISBN: 978-975-98076-9-6, S:167-174
12) Emrah ERİŞ & Serhat ULAĞLI Recontextualization In News Titles: A Multilingual Study (12.05.2017-14.05.2017), Yayın Yeri:6 th ICoSReSSE International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, 2017
13) Edebiyata Farklı Bir Yaklaşım: İmgebilim, I. Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Aralık 2001 s.427–434
14) Monarşi’den Cumhuriyet’e Giden yolda Fransız Yazarların Gözüyle Türkiye: III. Frankofoni Kurultayı Hacettepe Üniversitesi, Kasım 2003 s.341–352
_________