Editörlükler

1) I.Symposium International d’Imagologie = I. Uluslararası İmgebilim Sempozyumu,Muğla Üniversitesi Yayınları Muğla 2006, (2 cilt)

2) II.Symposium International d’Imagologie,II. Uluslararası İmgebilim Sempozyumu, İslamofobi İle Mücadele stratejileri, Kültürel Kimlikler İdeolojiler ve Örtük İmgeler,İstanbul Mayıs 2016, Beykoz Belediyesi Kültür Yayınları, ISBN: 978-975-98076-9-6

3) Academic Studies On Cultur & Communicatıon, Motto Publication LLC, USA 2022
_________