Etkinlikler

1) I.Symposium İnternational d'imagologie: Les Modalites de la Perception Dans les Representations de l'alterite Uluslararası İmgebilim Sempozyumu, Ötekinin Sunumlarındaki Algılama Biçimleri, 26–28 Nisan 2004 Muğla Üniversitesi
2) Prof.Dr. Gerard DANOU, Paris VII Üniversitesi, FRANSA, Bir Hastalığın Anlatısı Tıp ve Edebiyat, 16.Kasım 2005, Muğla Üniversitesi
3) Prof.Dr. Rosa Gali PELLEGRİNİ, Genova Üniversitesi, ITALYA, XVI.yy.dan günümüze Fransız Gezginlerin Gözüyle Türk İmgesi, 15.Kasım 2006 Muğla Üniversitesi
4) II.Symposium İnternational d’İmagologie:Les ideologies, les identites culturelles et les stereotypes, II. Uluslararası İmgebiliiim Sempozyumu, İdeolojiler, Kültürel Kimlikler ve Stereotpler 25-27 Ocak 2013 İstanbul
5) İmgebilim Referansları İle İletişimi Okumak, 11 Kasım 2017
6) Hayati İnanç İle Gönül Sohbetleri, 21 Haziran 2018
7) Batı Aydınlanmasında Doğu Temsiliyeti, Prof. Dr. Cengiz ANIK 1 Temmuz 2018
8) Dijital Bağımlılığın Birey ve Kültüre Etkisi, Prof. Dr. Nevzat TARHAN 30 Mart 2019
9) Kamu Diplomasisi Boyutuyla Dünden Bugüne Türkiye, Prof. Dr. Süleyman KIZILTOPRAK, 15 Aralık 2019
10) Tez ve Makale Yazımında Mendeley Programının Kullanımı, Erman IŞIK, 13 Mart 2019
11) Psikososyal Tükenmişliğin Medyatik Tüketimi, 20-21 Mart 2021
12) Uluslararası Terörizm Konferansı, Küresel bir tehdit olarak Terör, 2015. İstanbul
_________